Епископи:

Епископи ове епархије од обнове Српске патријаршије (1920) били су: