AKADEMIJA ZA PSE

JUNIOR (2 meseci-12 meseci)


Kako dresirati štene

Predresura: Predresuru treba izvoditi još sa štencima. Navikavanje šteneta na različite metode od najranijih dana, predstavlja garanciju za uspešnu obuku. Predresura počinje sa štenetom starim oko 2 meseca, a završava se sa oko 9 meseci.

Sobna dresura: Sobna obuka označava radnje koje su osnovne u dresuri i koje se mogu uvežbavati unutar zgrade ili dvorišta. ovom periodu štene mora da se navikne na vlasnika, što se postiže tako što ga on svakodnevno lično hrani. U ovom periodu, pas se takođe navikava na povodac i okovratnik, koji ćete mu s vremena na vreme stavljati i izvoditi ga da malo prošeta ispred zgrade ili kuće.

Komanda „Dođi“: Navika da štene dolazi na poziv može da se razvije još od prvog dana. Po otvaranju vrata prostorije u kojoj se pas nalazi pri donošenju hrane, pas će obavezno potrčati zbog hrane a vlasnik svaki put koristi taj momenat za uvežbavanje komande “dođi”. Kada pas ovu radnju savlada iz blizine prelazi se na učenje iste radnje sa udaljenosti 10-20 metara. U daljem ponavljanju ove radnje vlasnik udari rukom o levoj butini, a kombinuje i zvučni signal, dva kratka zvižduka.

Kućna ili dvorišna obuka: Ovo je drugi deo predresure. Ona počinje sa psima starim 5 meseci, a završava se kada navrše 9 meseci. U ovom peridu uvežbavaju se nove radnje : „k nozi“, „sedi“, „daun“ i „lezi“.

Komanda „sedi“: Dreser izgovara komandu „sedi“, malo povišenim tonom i odmah posle toga, jednom rukom polako pritiska slabine psa, kako bi ga naterao da sedne i shvati šta se od njega očekuje..

Komanda „k nozi“: To je komanda na koju pas treba da dođe uz nogu dresera. Psa vežete na povodnik i sa njim šetate tako da korača između zgrada i vlasnika, kako ne bi izmicao levo-desno. Ako pas vuče na napred, blago ga povodnikom povučete unazad, a ako zaostaje, povučite ga unapred. Kada to savlada, neprimetno popuštajte povodnik. Pas po pravilu treba da korača sa leve strane dresera, a vrh nosa da mu je u visini leve noge dresera.

Komande „lezi“ i „daun (eng. down)“: Kada pas na komandu sedne, može se preći na učenje radnje lezi. Stav „lezi“ izvodi se iz stava „sedi“ tako što se prednje noge povuku napred a leđa iznad lopatica blago pritisnu. Uvežbava se na glasnu komandu „lezi“. Komanda „daun“ (down) je englesni izraz, a koristi se u celom svetu zbog kratkoće zvučnosti i odsečnosti. U prevodu znači „ stoj“. Na tu komandu se od psa zahteva pravilno ležanje na stomaku, a glava da bude položena između prednjih nogu. Komanda „down“ je kaznena mera. Te dve komande bi trebalo dobro razlikovati.

Dresura na terenu: Pre nego što pas sasvim savlada osnove dresure nije preporučljivo da se obučava na terenu, jer bi to dovelo do raskoraka u učenju. Ovde možete psa povesti u prirodu ili u veću šetnju gradom i sa njim raditi već njemu poznate komande.

Copyright © 2016 Web Design by L.L.